Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: +30 210 2849812, +30 693 2597215
Διεύθυνση: Κλεισθένους 11, Ηράκλειο Αττικής
Τ.Κ. 14122
E-mail:

munteanu.podology@gmail.com
marianamunteanu@hotmail.com