Υπερτροφικα νύχια κυρτά γκρίζα ή κίτρινα κυματοειδή.
Οφείλεται σε:
Τροφικές διαταραχές
Μικροτραυματισμούς
Κακό κόψιμο των νυχιών
Ακατάλληλα παπούτσια
Σαπροφυτικους μύκητες κ.α.