ΟνυχοκρυπτωσηΗ πάθηση εκδηλώνεται συνήθως στο μεγάλο δάχτυλο.
Οφείλεται στο:
Λανθασμένο κόψιμο των νυχιών
Ακατάλληλα παπούτσια
Κληρονομικότητα
Περιττά κιλά και άλλα.