Στο Ποδολογικο Κέντρο μας παρέχουμε άψογη περίθαλψη του πελάτη/ασθενή σύμφωνα τις προδιαγραφές τις Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και ακολουθώντας τις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών μας. Έχουμε πανευρωπαϊκή αναγνώριση ως προς τις υπηρεσίες που καλύπτουμε αλλά και με τις καταχωρήσεις πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδεών και “know-how”.
Η ομάδα μας είναι σε συνεχή συνοχή με την επιστημονική εξέλιξη του κλάδου, χρήση νέων τεχνολογιών και σύγχρονων μηχανημάτων.