Φόρτωση Εκδηλώσεις
Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.
  • Αξιολόγηση δυσμορφιών
  • Εντοπισμός παραμορφώσεων
  • Ανάλυση μέσω λεμφικού συστήματος

 

–  Παρέχεται βεβαίωση σπουδών
–  ΔΩΡΟ διαγνωστικός έλεγχος
–  Έκπτωση 35% σε ορθωτικά πέλματα

Go to Top