Τοποθέτηση συστημάτων ορθονυχίας
Orthonyhia

Μαλακή και σκληρή ρητίνη

Η ρητίνη είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται ευρέως από τους οδοντιάτρους για αισθητικούς λόγους .
Το  χαρακτηριστικό της είναι ότι η σκλήρυνση του υλικού συμβαίνει από την επίδραση λάμπας πολυμερισμού. Χάρη σε αυτό ο ποδολόγος μπορεί να
δώσει το επιθυμητό σχήμα στο υλικό. Είναι μια αξιόπιστη μέθοδος γιατί το υλικό είναι ανθεκτικό στην υγρασία και βιοσυμβατό με τον ανθρώπινο οργανισμό.

Είναι σκληρό σαν υλικό με μεγάλη αντοχή , άκαμπτο και αυτό μας επιτρέπει τοποθετώντας το στην ονυχιαία πλάκα στο σημείο που
επανεκφύεται το νύχι να αποτρέπει την παρέκκλιση του όνυχα.

Λόγω ασκούμενης πίεσης , εμποδίζει υπονύχιες και πλάγιες υπερκερατώσεις αλλάζοντας τη ροπή του όνυχα , η οποία
επιταχύνεται από τη μήτρα για την επανέκφυσή του από αυτήν έως το ελεύθερο άκρο .

ΣΚΛΗΡΗ ΡΗΤΙΝΗ

ΣΚΛΗΡΗ ΡΗΤΙΝΗ

Μπορούμε επίσης να διορθώσουμε και τμηματικά την ονυχιαία πλάκα καθώς
εγκλωβίζουμε την κάμψη και έκταση του όνυχα.

ΜΑΛΑΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

ΜΑΛΑΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

Επίσης μας επιτρέπει να τοποθετήσουμε ακόμα και στα μικρότερα νύχια καθώς δεν είναι πολύ ρευστό.

ΜΑΛΑΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

ΜΑΛΑΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

ΥΠΟΝΥΧΙΟΣ ΚΑΛΟΣ

ΥΠΟΝΥΧΙΟΣ ΚΑΛΟΣ

Χωρίς καμία επέμβαση και ανώδυνα!

PHOTO 1  PHOTO 2  PHOTO 3